Mail kontaktowy

cropped-Rycerstwo-Logo.pngJeśli chcecie się z nami skontaktować, prosimy pisać na: polrocznik.rycerstwo@gmail.com. Zastrzegamy możliwość odpowiedzi po dłuższym czasie. Nasze czasopismo ukazuje się co pół roku i nie monitorujemy na co dzień naszej poczty.

Jeśli chcecie, by dodać Was do listy przypominającej o nowym numerze, proszę w temacie wpisać „newsletter”.

Jeśli chcecie do nas dołączyć, proszę wpisać w temacie „redakcja/nazwa stanowiska”.

Jeśli chcecie nawiązać partnerską współpracę, proszę w temacie napisać „współpraca”.

I prosimy o cierpliwość 🙂

Z Panem Bogiem Rycerze!