Mail kontaktowy

cropped-Rycerstwo-Logo.pngJeśli chcecie się z nami skontaktować, prosimy pisać na: polrocznik.rycerstwo@gmail.com. Zastrzegamy możliwość odpowiedzi po dłuższym czasie. Nasze czasopismo ukazuje się co pół roku i nie monitorujemy na co dzień naszej poczty.

Jeśli chcecie, by dodać Was do listy przypominającej o nowym numerze, proszę w temacie wpisać „newsletter”.

Jeśli chcecie do nas dołączyć, proszę wpisać w temacie „redakcja/nazwa stanowiska”.

Jeśli chcecie nawiązać partnerską współpracę, proszę w temacie napisać „współpraca”.

I prosimy o cierpliwość 🙂

Z Panem Bogiem Rycerze!

Rycerstwo

Zespół portalu GazetaRycerstwo.pl. Pierwotnie ukazywaliśmy się co pół roku jako bezpłatny studencki magazyn online. Chcemy tworzyć treści dla ambitnej młodzieży, który odróżnia się od innych tym, że przekaz skupia się na pozytywach i konstruktywnych myślach, nie zaś na szczuciu, agresywnej krytyce oraz negatywach