Premiera „Rycerstwa”

Już dzisiaj ukaże się pierwszy numer półrocznika „Rycerstwo” – ambitniejszego czasopisma dla młodzieży.

Ten projekt był wyzwaniem dla każdego, szczególnie dla zarządu. O ile każde z nas ma mniejsze lub większe doświadczenie w działalności w mediach, to tworzenie czasopisma od podstaw nie było czymś łatwym. Autorzy także nie mieli lekko – wymagające szefostwo i konieczność myślenia na długi czas do przodu, by tematy się nie zdezaktualizowały. Samo wydanie tej publikacji możemy uznać za sukces.

Magazyn powinien pojawić się w okolicach godziny 16-ej lub 17-ej. Prosimy o cierpliwość. Do tego czasu – z Panem Bogiem Rycerze!

"Rycerstwo", nr 1, maj 2016
„Rycerstwo”, nr 1, maj 2016
Rycerstwo

Zespół portalu GazetaRycerstwo.pl. Pierwotnie ukazywaliśmy się co pół roku jako bezpłatny studencki magazyn online. Chcemy tworzyć treści dla ambitnej młodzieży, który odróżnia się od innych tym, że przekaz skupia się na pozytywach i konstruktywnych myślach, nie zaś na szczuciu, agresywnej krytyce oraz negatywach