Czy wierzysz w Realną Obecność?

Będąc wiele lat temu na rekolekcjach pewnej wspólnoty, animator opowiedział nam historię, która przydarzyła mu się na uczelni. Nie był pewien swojej puenty. Okazuje się, że jedna z podstawowych, najistotniejszych spraw naszej wiary jest… niepewna!

grafika z kontrrewolucja.net

Rzecz dotyczyła Komunii Świętej. Wykładowca miał mówić studentom, że podczas Mszy świętej kapłan w momencie konsekracji tworzy… symbol Ciała i Krwi Chrystusa. Animator miał poprawić wykładowcę, że to nie są symbole, lecz podczas Eucharystii dokonuje się rzeczywista przemiana. Wtedy mamy do czynienia nie z „symbolem”, lecz Realną Obecnością – prawdziwie i fizycznie Chrystus jest wśród nas poprzez Ciało i Krew.

Po tej opowieści animator dopytywał nas… czy się nie pomylił? Okazało się bowiem, że nie był pewien tego, co powiedział.

Przyjmowanie Ciała i Krwi to jedna z podstaw w chrześcijaństwie. Realna Obecność odróżnia nas od heretyków czy innych religii, gdzie mamy do czynienia z symbolami Boga lub bogów. Jakkolwiek zmyślne i piękne by nie były, to będą tylko i wyłącznie symbole.

Bóg jest realnie z nami w Sakramencie Komunii Świętej. Dlatego podczas udzielania go wiernym przez kapłana obok stoi ministrant z pateną, by żaden okruch nie spadł na ziemię, by nie zadeptać Ciała Jezusa. Tylko w Kościele mamy możliwość przyjęcia Chrystusa fizycznie do siebie – żadne wyznanie protestanckie nie ma takiej możliwości.

Zadajcie sobie pytanie: czy wierzycie w Realną Obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina? Czy wierzycie, że to nie jest tylko opłatek symbolizujący „coś”, lecz że to są Ciało i Krew? Jeśli nigdy nad tym się nie zastanawialiście, zachęcam – przemyślcie to. Gdy człowiek zrozumie, z czym ma do czynienia, wpłynie to na całą jego wiarę i postawę.

Dominik Cwikła

Tekst ukazał się w trzecim numerze czasopisma „Rycerstwo” (maj 2017). Cały magazyn można odnaleźć TUTAJ.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk gdziekolwiek indziej dozwolony pod warunkiem dokładnego i całkowitego przekopiowania tekstu, podania autora,  dodania adnotacji o źródle tekstu, wymogach przedruku oraz dodania aktywnego linka do tego posta. W przypadku przedruku do czasopisma, prosimy o podanie domeny www.rycerstwo.pl zamiast aktywnego linka. W każdym innym przypadku należy kontaktować się z Wydawcą.

Rycerstwo

Zespół portalu GazetaRycerstwo.pl. Pierwotnie ukazywaliśmy się co pół roku jako bezpłatny studencki magazyn online. Chcemy tworzyć treści dla ambitnej młodzieży, który odróżnia się od innych tym, że przekaz skupia się na pozytywach i konstruktywnych myślach, nie zaś na szczuciu, agresywnej krytyce oraz negatywach